Doprava ZDARMA pri objednávkach nad 50 eur. Tovar posielame do 24hod. Viac Info* 

TOTÁLNY VÝPREDAJ | 80% na OBUV | 60% na DOPLNKY

Obuv pre deti

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (VOP)

A. O registrácii
B. Všeobecné ustanovenia
C. Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva
D. Spôsoby prepravy
E. Cenník poštovného a balného 
F. Spôsob platby
G. Nadobudnutie vlastníckeho práva, prechod nebezpečenstva škody
H. Postup pri výmene alebo vrátení tovaru – reklamácia
I. Dozorný orgán 
J. Nevyzdvihnutie zásielky na dobierku
K. Ochrana osobných údajov
L. Reklamačný formulár  

A. O registrácii

Zaregistrovaním v internetovom obchode www.footit.eu sa rozumie vyplnenie vašich identifikačných údajov, mena, adresy, telefónneho čísla a e-mailovej adresy. Po zaregistrovaní sa budete môcť kedykoľvek prihlásiť a pri objednávaní tovaru už nebude nutné vyplňovať polia Vašich údajov.
Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné pri platbách a pri doručení tovaru. Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie. „Kúpnou zmluvou" sa rozumie zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim (e-mailom alebo telefonicky).

Spať na začiatok strany.

B. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.footit.eu | www.footit.sk | www.footit.cz a vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Všetky objednávky v našom internetovom obchode považujeme za záväzné.
Samotná registrácia Vás k ničomu nezaväzuje, to znamená , že vložené údaje sa využívajú iba pri vyplnení a odoslaní objednávky. Po odoslaní objednávky obdrží objednávajúci kópiu svojej objednávky na e-mail. Tovar , ktorý máme na sklade expedujeme do 48 hod a dodanie tovaru závisí od prepravcu, ktorého si zákazník zvolil. Pri nákupe je možné využiť len jednu formu zľavy.  

Zľavy - Kombinovanie a sčítavanie zliav nie je možné. Toto sa vzťahuje aj na vernostný program footit. Uznaná je vždy len jedna vyššia forma zľavy, prípadne podľa výberu zákazníka.

Spať na začiatok strany.

C. Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku pred uzatvorením kúpnej zmluvy v prípade, že tovar už nebude na sklade. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite o tejto situácii informovať kupujúceho a dohodnú sa na ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už uhradil časť, alebo celú čiastku predajnej ceny, tá mu bude vrátená späť a k uzatvoreniu kúpnej zmluvy nepríde.
Všetky objednávky v našom internetovom obchode považujeme za záväzné.

Objednávku môžete zrušiť aj pred jej expedíciou. O zrušení nás prosím informujte telefonicky, alebo e-mailom. Prosíme pri korešpondencii uvádzať číslo objednávky. O prijatí objednávky ste automaticky informovaní e-mailom.

Spať na začiatok strany.

D. Spôsoby prepravy

Doručenie tovaru kuriérskou spoločnosťou
Cenník doručovania nájdete v časti Cenník poštovného. Zákazník je e-mailom informovaný, kedy bola zásielka expedovaná. Doba dodania je zvyčajne 1-3 pracovné dni. Platba na dobierku je spoplatnená sumou 1 eur.

Spať na začiatok strany.

E. Cenník poštovného & balného

Doprava kuriérskou službou GLS ZDARMA pre všetky objednávky nad 50 Eur.

GLS Kuriérska služba Slovenská Republika: 3,9 Eur alebo 97 Kč za balík.

GLS Kuriérska služba Česká Republika: 4,9 eur alebo 122 Kč za balík.

Spať na začiatok strany.

F. Spôsob platby

Platba kartou cez platobnú bránu GoPay:

VISAVisa ElectronMasterCardMeestroMasterCard Electronic

Online platby cez banky prostredníctvom platobnej brány GoPay v mene EUR:

UniCredit  Slovenska Sporiteľna

Online platby cez banky prostredníctvom platobnej brány GoPay v mene Kč:

CSOBFIOGEmBankKB CS

Bankovým prevodom na účet:
• Ako variabilný symbol uveďte číslo Vašej Variabylného symbolu uvedeného na predfaktúre.
• bankovým prevodom
• priamym vkladom v banke

Bankové spojenie:
Fio Banka Slovensko - IBAN: SK7683300000002300455284, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Fio Banka Česká Republika 2300455284/2010

Dobierkou kuriérovi:
• tovar platíte vášmu doručovateľovi pri preberaní tovaru v hotovosti. Táto služba je spoplatnená sumou 0,9 eur.

Spať na začiatok strany.

G. Nadobudnutie vlastníckeho práva, prechod nebezpečenstva škody

1) Vlastnícke právo k tovaru, ktorý tvorí dodávku, prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru kupujúcim na mieste dodania ním určenom (teda dojednanom v kúpnej zmluve podľa objednávky kupujúceho).
2) Nebezpečenstvo škody na tovare, ktorý tvorí dodávku, prechádza na kupujúceho súčasne s nadobudnutím vlastníctva.

Spať na začiatok strany.

H. Postup pri vrátení tovaru – reklamácia (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

v prípade, že sa z akéhokoľvek dôvodu rozhodnote tovar vrátiť môžete tak urobiť počas 30 dní od doručenia tovaru. Zodpovednossť za úhradu nákladov spojených s vrátením tovaru k nám je na strane odosieľateľa. Podmienkou je, aby bol tovar v originálnom nepoškodenom balení a v nenosenom stave. (Toto sa vzťahuje len pri vrátení tovaru bez udania dôvodu v rámci 30 dní od doručenia tovaru a nevzťahuje sa na reklamáciu (chybný alebo poškodený tovar) v rámci zákonnej záručnej doby 24 mesiacov)

U nás nakupujete bezpečne a spoľahlivo, predovšetkým podľa platných zákonov – Smernice a občianskeho zákonníka, zákona o elektronickom obchode, zákona na ochranu spotrebiteľa. Spokojní zákazníci sú našou prvoradou prioritou. Ak ste sa netrafili do svojej veľkosti alebo ak sa Vám tovar nepáči, pošlite nám tovar späť a my Vám zašleme tovar inej veľkosti alebo Vám vrátime jeho plnú cenu.

Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke predajcu www.footit.sk . Kupujúci zakliknutím políčka pred odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu sa ním oboznámil a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom).

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

-odovzdaním opraveného tovaru,
-výmenou tovaru,
-vrátením kúpnej ceny tovaru,
-vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
-písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
-odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.

Kontaktom pre vybavenie reklamácie naše zákaznícke centrum, ktoré môžete kontaktovať cez Reklamačný formulár, emailom na info@footit.eu ,poštou na adrese, Footit, Pod Komárky 26B, 91101 Trenčín, prípadne sa nás môžete obrátiť aj telefonicky 0944 317 128.

Adresa pre vrátenie tovaru:
All Best. s r.o
Žilinská 4
911 01 Trenčín

Spať na začiatok strany.

Jednoduchý návod ako postupovať pri výmene tovaru:
• Kupujúci je povinný oznámiť výmenu tovaru pred odoslaním na adresu predávajúceho prostredníctvom emailu info@footit.eu , kde uvedie číslo objednávky, množstvo a popis vráteného tovaru (názov, farbu, veľkosť, cenu). V prípade, že máte záujem o nový tovar je nutné vykonať novú objenávka. Vymieňaný tovar zasiela kupujúci nepoužitý, nepoškodený.
• Kupujúci je povinný zvoliť pri preprave taký obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru. Tovar poškodený pri preprave v dôsledku nevhodne zvoleného obalu predávajúci nie je povinný vymeniť a kupujúci nie je oprávnený žiadať vrátenie peňazí alebo nový tovar. V prípade straty zásielky predávajúci nenesie zodpovednosť.
• Kupujúci je povinný predávajúcemu zaslať aj faktúru alebo kópiu faktúry, ktorú obdržal s objednaným tovarom (faktúra slúži ako doklad o kúpe aj v prípade reklamácie).

Postup pri vrátení tovaru:
• Kupujúci je povinný oznámiť vrátenie tovaru pred odoslaním na adresu predávajúceho prostredníctvom emailu info@footit.eu , uviesť číslo objednávky, množstvo vráteného tovaru, farbu, veľkosť a cenu. Maximálna doba je 30 dní.
• Predávajúci vráti peniaze kupujúcemu rovnakým spôsobom aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu.
• Kupujúci je povinný vrátiť tovar nepoužitý, nepoškodený (vrátane príslušenstva).
• Vrátený tovar zasiela kupujúci na vlastné náklady na poštovú adresu predávajúceho doporučene (doklad o odoslaní si uschovajte.)
• Kupujúci je povinný zvoliť pri preprave taký obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru. Tovar poškodený pri preprave v dôsledku nevhodne zvoleného obalu predávajúci nie je povinný vymeniť a kupujúci nie je oprávnený žiadať vrátenie peňazí. V prípade straty zásielky slovenskou poštou predávajúci nenesie zodpovednosť.
• Kupujúci je povinný predávajúcemu zaslať aj faktúru alebo kópiu faktúry, ktorú obdržal s objednaným tovarom (faktúra slúži ako doklad o kúpe a aj v prípade reklamácie.)
• V prípade splnenia podmienok za každý vrátený tovar predávajúci vráti peniaze prevodom na bankový účet kupujúceho po doručení vráteného tovaru (odstúpenia od kúpnej zmluvy).

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA:
• Pri každom kontakte s nami uveďte, prosím, vždy Vaše zákaznícke číslo, číslo objednávky alebo číslo faktúry.
• Faktúra je Vašim dokladom o kúpe tovaru. Bez faktúry nie je možné tovar vymeniť alebo vrátiť. Tovar môžete vrátiť do 30 dní od prevzatia zásielky bez udania dôvodov! Tovar musí byť v pôvodnom obale (krabici).
• Záručná lehota: V zmysle platného reklamačného poriadku sa na každý tovar vzťahuje 2-ročná záručná lehota. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru. Záručná lehota sa vzťahuje iba na tovar s preukázateľnými chybami.

I.Dozorný orgán

Slovenská Obchodná Inšpekcia pre Trenčiansky Kraj.

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 032/6400 109
fax č.: 032/6400 108 

Spať na začiatok strany.

J. Nevyzdvihnutie zásielky na dobierku

Nákupom v internetovom obchode Footit.eu vzniká kúpna zmluva. V prípade, že si kupujúci neopodstatnene a neodôvodnene neprevezme zásielku na dobierku na pošte alebo od kuriéra, dôjde k porušeniu kúpnej zmluvy, nakoľko je kupujúci vždy informovaný o potvrdení a stave objednávky. V takomto prípade súhlasí s vymáhaním škôd, ktoré vznikli takýmto správaním (náklady na obstaranie tovaru, poštovné náklady - za odoslanie zásielky kupujúcemu a za vrátenie zásielky späť k predávajúcemu, poplatky za uskladnenie zásielky a zmluvná pokuta vo výške 10% zo sumy objednávky za porušenie obchodných podmienok). Daná čiastka bude fakturovaná kupujúcemu do 30 dní od vrátenia zásielky predávajúcemu. Kupujúci je povinný uhradiť túto fakturovanú sumu do 15 dní od doručenia faktúry na jeho e-mailovú, alebo poštovú adresu.

Spať na začiatok strany.

K. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu Footit.eu týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov získanými pri objednávaní tovarov, zaobchádza v zmysle „Zákona č. 428/2002 Z.Z. o ochrane osobných údajov". Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zaslanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom. Pri súhlase zákazníka môžu byť použité na účely spojené s propagáciu internetového obchodu Footit.eu a zasielanie informácií o tejto stránke.

Spať na začiatok strany.

L. Reklamačný Formulár 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Spať na začiatok strany

 

 

 

Reklamačný Formulár (Odstúpenie od Zmluvy)

logo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.

Prihlásenie